Film Dáma ve zlatém ke stažení zdarma

Americké drama vyprávějící zajímavý a skuteční příběh o ženě, která chtěla dosáhnout spravedlnosti za každou cenu a bojovat o dědictví, které jí a její rodině náleželo po právu. Maria Altmanová (Helen Mirren) se po šedesáti letech, kdy byla nucena utéct z Vídně, kvůli druhé světové válce, se rozhodne získat zpět svůj rodinný majetek. Ten jí a její rodině byl zabaven nacisty.

K tomuto majetku patří i díla, která mají nevyčíslitelnou hodnotu, mezi nimi je i slavný obraz s portrétem Adele Bloch-Bauerové od malíře Gustava Klimta. Ten se stal národním pokladem.

Právního zástupce jí bude dělat zkušený, odvážný, mladý muž Randy Schönberga (Ryan Reynolds). Pustí se spolu do náročného a velmi dlouhého soudního sporu s rakouskou vládou a také s nejvyšším soudem USA. Tento spor se nakonec stane jedním z nejslavnějších a nejprobíranějších sporu v restituční historii.