baba-z-ledu

Filmový režisér Bohdan Sláma natáèel 22. února na Smetanovì nábøeží v Hradci Králové vodní scény celoveèerního snímku, kterému dal název Bába z ledu. V hlavních rolích se objeví slovenská hereèka Zuzana Kronerová a Pavel Nový. A protože se v nìm hlavní hrdinka vìnuje otužování a plavání v ledové vodì, pøíbìh zavede diváky mezi ty, kteøí zcela propadli této vášni a stylu života. Na snímku jsou komparsisté z øad profesionálních otužilcù.