Film Tovaryšstvo Ježíšovo / Družba Isusova ke stažení zdarma

Je polovina 17. století. Jezuité prosazují svůj vliv ve střední Evropě. Mladá vdova – hraběnka Maria žije s hrstkou služebnictva na vesnickém panství.
Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuitský řád) pověří funkcí jejího zpovědníka pátera Hada, který je plně oddán Bohu a službě řádu. Jako takový se zdá být ideálním nástrojem pro naplnění záměrů jezuitů toužících po upevnění svého postavení v heretickém regionu. V případě pátera Hada však nejde vše podle jejich představ. Mladá hraběnka na něj hluboce zapůsobí, navíc postupem času začíná pochybovat o tom, zda mají příkazy jeho představených sloužit výhradně k šíření slávy boží.

Film lze chápat jako metaforu pro manipulaci a zneužívání moci. Na místo jezuitského řádu si lze snadno dosadit třeba nějakou politickou stranu či jiné uskupení tvořené lidmi podléhajícími nejrůznějším pokušením… I když se odehrává v 17. století, je vlastně velmi aktuální. (Balkanfilm)Žánr: Drama